Wysokość 64 mm, na duże obciążenia, odstęp między profilami 22,2

Krata profilowana z TWS, Tabele wytrzymałościowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   400 6.434 2 x F 115.804   3 x q
   600 2.859 3 x F   34.312   4 x q
   800 1.608 5 x F   14.476   6 x q
1.000 1.029 6 x F     7.411   7 x q
1.200    715 7 x F     4.289   9 x q
1.400    525 8 x F     2.701 10 x q
Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

 

► Comparing Load Table

Obciążenie (kg/m2)   Powierzchnia otwarta
13   ca. 43%